GIỚI THIỆU CHUNG

Công Ty TNHH Công nghệ và Thương mại Việt Trung là doanh nghiệp hợp tác với Trung Quốc chuyên về công nghệ kỹ thuật, thiết bị máy móc, thương mại hàng hóa, thiết bị ngành luyện thép. Giúp khách hàng mua hàng Trung Quốc với giá thành thấp nhất. Tổ chức các tua du lịch tham quan dây truyền công nghệ thiết bị. Dịch vụ khai Hải Quan và XNK…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Chi tiết .......


Liên kết:

luyện thép trung tần giải pháp tản nhiệt