Giới thiệu về công ty

GIỚI THIỆU CHUNG
Công Ty TNHH Công nghệ và thương mại Việt Trung là doanh nghiệp hợp tác với Trung Quốc chuyên về công nghệ kỹ thuật, thiết bị máy móc, thương mại hàng hóa đa ngành nghề. Giúp khách hàng mua hàng Trung Quốc với giá thành thấp nhất. Tổ chức các tua du lịch tham quan dây truyền công nghệ thiết bị. Dịch vụ khai Hải Quan và XNK…