Lò nung trung tần, Lò rèn, Lò tội cao tần

Bài viết

Các chỉ thị cắt giảm sản xuất thép Trung Quốc trong tháng 8

Tháng 8 đã chứng kiến ​​rất nhiều thông báo từ chính quyền tỉnh và thành phố của Trung Quốc về các biện pháp bảo vệ môi trường. Những kế hoạch giảm thiểu công suất sản xuất phần lớn trong mùa đông tới, cũng như đóng cửa công suất thép. Dưới đây là tóm tắt về các thông báo chính được thực hiện vào tháng trước
 

- Các lò nấu tại thành phố Thường Châu, ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, 3 nhà máy tích hợp lớn với công suất gang kết hợp 13.42 triệu tấn/năm đã được yêu cầu cắt giảm sản lượng khoảng 50%.

- Trung Quốc đã ban hành một dự thảo kiểm soát ô nhiễm không khí mùa đông 2018-2019, với '2 + 26' thành phố có khả năng giảm tỷ lệ sử dụng lò cao xuống 30% -50%, giảm từ 40% -60% trong giai đoạn mùa đông trước đó.

- Ngày 9/ 8, tỉnh Chiết Giang Đông, Trung Quốc, nơi sản xuất 10.91 triệu tấn thép thô vào năm 2017, đã ra lệnh cho các nhà máy bắt đầu cắt giảm mùa đông cho các năm 2018-2020, nhưng chi tiết không rõ ràng.

- Hàm Đan tỉnh Hà Bắc đã giảm tỷ lệ sử dụng lò cao của địa phương từ 27% -56% vào ngày 1/ 7 cho đến cuối tháng 9, với công suất gang không sử dụng ở mức 47.000 tấn/ngày.

- Từ ngày 20 / 7 đến ngày 31/ 8, Đường Sơn Hà Bắc đã thực hiện cắt giảm sản lượng 20% ​​-50%, với công suất gang không sử dụng ở mức 100.000-120.000 tấn/ngày. Đường Sơn xác nhận nó sẽ thúc đẩy các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí đến tháng 9, hai tháng trước khi áp dụng cắt giảm mùa đông.

- Từ ngày 15/ 8, Hình Đài, Hà Bắc ra lệnh cho Xingtai Iron & Steel chỉ giữ một lò cao khoảng 1.050 m3, và để các lò khác không hoạt động. Thứ tự cắt giảm đầu ra sẽ thấy 4.000 tấn/ngày công suất gang của nó không hoạt động.

- Từ ngày 22 đến 31/ 8, thành phố An Dưỡng của Hà Nam tại miền Trung Trung Quốc, đã cắt giảm sản lượng tại các nhà máy nung kết của các nhà máy thép, lò cao và máy biến đổi, để lại khoảng 89.000 tấn thép/năm không sử dụng.

Nguồn tin: Satthep.net

X
Chat với chúng tôi